sản phẩm nỗi bật

Bột pha chế

BỘT INDO HIGO

72.000
New

Nguyên liệu trà

TRÀ ĐEN HIGO

40.000

Bột pha chế

BỘT FRAPPE HIGO

98.000

Bột pha chế

TRÀ CHANH HÒA TAN HIGO

36.000
New

Bột pha chế

BỘT TẠO LỚP MÀNG

110.000
HOT

Bột pha chế

BỘT RAU CÂU HIGO

55.000

NGUYÊN LIỆU TRÀ

Nguyên liệu trà

TRÀ GỪNG COZY

28.000

Nguyên liệu trà

TRÀ COZY HIBISCUS

28.000

Nguyên liệu trà

TRÀ BẠC HÀ COZY

28.000

Nguyên liệu trà

TRÀ HƯƠNG SEN COZY

28.000

Nguyên liệu trà

TRÀ HƯƠNG ĐÀO COZY

28.000

Nguyên liệu trà

HỒNG TRÀ COZY

28.000

Nguyên liệu trà

TRÀ COZY HƯƠNG VẢI

28.000

Nguyên liệu trà

BỘT TRÀ XANH MATCHA

350.000
New

Nguyên liệu trà

TRÀ ĐEN HIGO

40.000

Bột pha chế

TRÀ CHANH HÒA TAN HIGO

36.000

Nguyên liệu trà

TRÀ THÁI ĐỎ

65.000

Nguyên liệu trà

Trà Thái Xanh

65.000

Nguyên liệu trà

TRÀ GỪNG COZY

28.000

Nguyên liệu trà

TRÀ COZY HIBISCUS

28.000

Nguyên liệu trà

TRÀ BẠC HÀ COZY

28.000

Nguyên liệu trà

TRÀ HƯƠNG SEN COZY

28.000

Nguyên liệu trà

TRÀ HƯƠNG ĐÀO COZY

28.000

Nguyên liệu trà

HỒNG TRÀ COZY

28.000

Nguyên liệu trà

TRÀ COZY HƯƠNG VẢI

28.000

Nguyên liệu trà

BỘT TRÀ XANH MATCHA

350.000

SYRUP - SAUCE - MỨT - SINH TỐ

Syrup - Sauce

SIRO THÁI VẢI

56.000

Syrup - Sauce

SIRO THÁI BẠC HÀ

56.000

Syrup - Sauce

SIRO THÁI MATCHA

56.000
56.000

Syrup - Sauce

SIRO THÁI DÂU

56.000

Syrup - Sauce

SIRO THÁI NHO

56.000

Syrup - Sauce

SIRO THÁI KIWI

56.000

Syrup - Sauce

SIRO THÁI CHANH DÂY

56.000

TIN TỨC - SỰ KIỆN